The “Bones” parade

Pot au feu

Een verkleedpartij geïnspireerd op de Mexicaanse tradie en de dokters van de pest

Een stoet van mysterieuze en tevens hartverwarmende creaturen die nodigt ons uit op een feestelijke viering ter ere van de “man met de zeis”.

Rudy Goddin - Laurent Steppé - Lionel De Coster - Benjamin Mouchette ofBernadette - Ze Zix Band (muikanten) : Frédéric Frouch Dailly - Gauthier Lizein -Jessica Tamsma